Vzduchotechnika

Dostatečná výměna vzduchu patřila k hlavním úkolům stavitelů již ve starověku.

V dnešní době, kdy s ohledem na energetické úspory jsou okna a dveře stále těsnější, se přirozená výměna vzduchu stává stále větším problémem. Kvalita venkovního vzduchu je v dnešní době jistě horší než v době starověku, větrání je však pro lidské zdraví nepostradatelné a nenahraditelné.

Systémy větrání budov se dají rozdělit do dvou skupin:

  • Přirozené větrání je založeno na rozdílu vnějších a vnitřních teplot vzduchu.
  • Nucené větrání zajišťuje nucený přívod i odvod vzduchu z vnitřních prostor budov pomocí ventilátorů.

Dále se dá nucené větrání rozdělit na podtlakové, rovnotlakové, přetlakové.

Nejčastěji se používá rovnotlaký systém větrání, to znamená, že přívod i odvod vzduchu jsou
ve vyrovnané bilanci množství vzduchu.

V systému větrání budov se dají úspěšně použít různé úpravy vzduchu:

  • Rekuperace je zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu pro předehřev vzduchu přiváděného. Největší energetické náklady v těchto systémech, jsou náklady na ohřev přiváděného vzduchu. Rekuperací lze náklady minimalizovat až odstranit, neboť se využívá všech teplotních zisků v budovách. Účinnost rekuperace běžně dosahuje 60 až 80 %. 
  • Filtrace přiváděného vzduchu na speciálních tkaninových nebo elektrostatických filtrech, které zachycují mikročástice s účinností 95 až 99 %. 
  • Automatická regulace výkonu na základě požadavku vnitřních parametrů, při použití výměníků pro chlazení (přímý výparník, výměník na chladnou vodu), klimatizace.
  • Při použití trysek zvlhčovačů dochází k vlhčení přiváděného vzduchu.

Výrobci, se kterými spolupracujeme:  
REMAK, ELEKTRODESIGN, ATREA, GEA, HŘEBEC, VITROSERVIS, ALTEKO, JANKA.