Výroba potrubí

Vzduchotechnické potrubí slouží k přepravě čerstvého, upraveného, ale i znehodnoceného vzduchu.

Nejčastěji používané potrubí je vyrobeno z pozinkovaného plechu. V případě, kdy je potrubím přepravována vzdušnina o jiném teplotním gradientu než je okolní vzduch, je třeba potrubí izolovat tepelnou izolací. Existuje potrubí vyrobené z materiálu, který je sám o sobě izolační. Tento systém se nazývá ALP potrubí. Systém ALP je velice variabilní, při jeho použití není nutné dodržovat obvyklou rozměrovou řadu. Běžná délka rovných kusů je 4000 mm .

Naše firma je vybavena pro výrobu ALP systémů, ale i pro klasické pozinkované sk.I.