Klimatizace

Zařízení, které dokáže ochladit (respektive ohřát) vnitřní prostředí v kancelářích, bytech, obchodních a výrobních prostorách se nazývá klimatizace. Princip klimatizace je následující: páry chladiva (freonu) se v kompresoru stlačují a přivádí do kondenzátoru, kde zkapalní. V kondenzátoru vysrážené chladivo přechází do sběrače, odkud je dle potřeby přepouštěno přes redukční ventil do výparníku. Zde dojde k prudkému snížení teploty a přeměně z kapalné fáze na plynnou, což vede ke vzniku chladu. Z výparníku se vrací plynné chladivo ke kompresoru. Při reverzním procesu jde o vytápění (princip tepelného čerpadla).

Výrobci, se kterými spolupracujeme:

LG, DAIKIN, SANYO, FUJITSU, HITACHI, SINCLAIR, PANASONIC, TOSHIBA.